”Dagen levede helt op til mine forventninger om, at formændene fik tid til at tale med hinanden i nogle dejlige omgivelser, der giver ro og inspirerer til nærvær og hyggeligt samvær. Jeg var glad for at blive bekræftet i, at vores værdier i virksomheden værdsættes og udmøntes i den håndgribelige og praktiske hverdag; ikke kun hos de “gamle” formænd, men også i høj grad hos de nytilkomne. Det var godt at høre – både for mig og for dem selv”.

Afdelingschef Peter Thorsgaard, Entreprenør- og Byggefirmaet A. Enggaard A/S

I 2016 købte jeg ejendommen ”Panorama” i Nationalparken Mols Bjerge. Den spændende og alsidige ”indretning” der findes på såvel ”Panorama”, som i nationalparken, gør det muligt, at skabe mange rum til forskellige formål.

Naturen integreres aktivt i arbejdet. Det være en særlig tilrettelagt vandring rundt i nationalparken, der fungerer som en idéskabende og fokuseret ramme, i forbindelse med kvalificeringen af en arbejdsgruppes oplæg til en projektledelsesstrategi. Eller udvikling af et ledelsesteams personlige lederskab og feedbackkultur. Her kan vi bruge virksomhedens islandske heste, der som ”superbrugere” i nonverbal kommunikation er unikke træningspartnere.

I mit arbejde med organisationsudvikling, teamudvikling og personlig ledelsesudvikling er det imponerende at opleve, hvordan udviklingsarbejdet profiterer af arbejdet i naturen. Om vi arbejder en halv, en hel, eller flere dage, så bevares den mentale og fysiske energi på et højt og konstant niveau. Reflektionsniveauet er højt og der skabes meget kreative og nyskabende løsninger.

Samtidig smitter naturens fredfyldthed og trænger ind i samtaler og relationerne. Den bringer os til stede over for hinanden på en meget tillidsvækkende og nærværende måde og vi bliver åbne overfor nye indtryk. Naturen tilbyder os et rum, hvor vi ikke begrænses af de regler og normer der hersker på kontorer og i mødelokaler. Det påvirker både det enkelte menneske og samspillet kollegerne imellem. Alt sammen optimalt for mig som konsulent, når jeg skal facilitere de processer, som skal skubbe udviklingsarbejdet i den rigtige retning.

I mit arbejder med stresshåndtering af medarbejdere og ledere er det ligeledes slående, hvordan naturens afstressende og beroligende effekt forkorter stressbehandlingen. Ligesom samtalerne og behandlingen i naturen efterlader medarbejdere og ledere med en hjerne og en krop, der opleves umiddelbart restitueret og mentalt opladet efter 1½ time.

Biologisk og evolutionært hører vi mennesker til i naturen, hvis synsindtryk og lyde virker beroligende på os og skaber balance.

Mennesket har grundlæggende to måder at være opmærksom på. Vi har den fokuserede opmærksomhed og den spontane opmærksomhed. Vi har brug for begge systemer for at kunne fungere optimalt. De fleste mennesker lever i dag i bymiljøer, hvor man anvender den fokuserede opmærksomhed. Den er begrænset og det dræner vores mentale energi, når vi konstant skal forholde os til de mange informationer vi får fra andre mennesker, informationer fra ting og sager i de menneskeskabte omgivelser og når vi skal løse konkrete opgaver.

Den fokuserede opmærksomhed skal hvile og lades op, for at vi ikke bliver udbrændte og stressede. Restitution forekommer, når vi stimulerer den spontane opmærksom, som vi anvender, når vi bevæger os i vores naturlige miljø. Så bliver vi afslappede, afstressede og vi får tilført mental energi og overskud. Den spontane opmærksomhed er ubegrænset, giver overblik, kreativitet og forståelse af større sammenhænge.

Når vi arbejder i naturen veksler vi hele tiden mellem de to systemer. I den måde jeg tilrettelægger arbejdet på sørger jeg hele tiden for, at det spontane opmærksomhedssystem stimuleres og giver fornyet kraft og energi til det fokuserede opmærksomhedssystem.