“Da jeg startede i mit forløb, følte jeg, at have mistet meget af mig selv. Jeg havde ingen koncentration, kunne ikke fuldføre sætninger og min hukommelse var næsten ikke eksisterende. Som en struktureret person, gjorde det mig meget usikker. Specielt fordi jeg nu ikke kunne fuldføre mine opgaver på ordentlig vis, og herved ikke leve op til den loyale og pligtopfyldende medarbejder, jeg er. Jeg følte et svigt over for mit arbejde og for mig selv. Men i mit forløb fik jeg øjnene op for, at min stressramte situation kan ske for enhver. Og at det ikke er fordi, jeg er svag, men det handler om, at virksomheden og jeg på daværende tidspunkt ikke var et særlig godt match. Heldigvis var virksomheden klar på at samarbejde og få en god indsigt i stress, så jeg kunne få den bedste tilbagevenden på arbejdspladsen. Dette var Louise Juul det bedste springbræt til. Nu er jeg blevet klædt godt på til at mærke efter og passe på mig selv og mine værdier – og virksomheden til at forebygge lignende situationer i fremtiden. Forløbet har været til stor gavn for både mig og virksomheden. Af hjertet tak!”.

Louise Ahrenfeldt, 25 år, grafisk designer

Jeg arbejder 2 dage om ugen på min ejendom ”Panorama” i Nationalparken Mols Bjerge, hvorfra der er udsigt over Århus Bugten til den ene side og udsigt til de tre berømte gravhøje, ”Tre Høje”, til den anden side. En dag om ugen har jeg min gang på Helgenæs Naturefterskole og onsdag og torsdag arbejder jeg i mit klinikfællesskab 5 km syd for Århus i Skådecenteret i Højbjerg. Det tager 15 min med bus 100, der går fra Århus H til Skåde Centeret. Kommer du i bil kan du parkere 20 meter fra døren på den offentlige og gratis parkeringsplads.

Jeg arbejder ud fra en individuel tilrettelagt indsats, som bygger på en helhedsforståelse af det enkelte menneske. Det betyder, at jeg er nysgerrig og undersøgende på, at forstå hvem du er som menneske, hvad du ønsker, at opnå i dit liv og hvad du oplever, der kan hindre dig i at være der, hvor du gerne vil være.

I mit arbejde trækker jeg på en bred arbejdsmæssig erfaring, flere års undervisningserfaring i forskellige discipliner, samt mine uddannelser – udover min universitetsuddannelse som psykolog (cand.psych.aut) har jeg 2 efteruddannelser; jeg er uddannet NARM terapeut –  (NARM = NeuroAffective Relationel Model, https://www.narm.dk/home) og KOK konsulent – (KOK = Kompleksitet, Organisation og Ko-kreativitet, https://www.complead.dk/om-complead).  Jeg er inspireret af narrative, kognitive, neuropsykologiske, systemiske, adfærdsterapeutiske og kropsterapeutiske metoder og når jeg arbejder på Mols indgår heste ofte i det terapeutiske arbejde med børn og unge, samt i arbejdet med voksne med fokus på deres personlige udvikling.

Min tilgang og mine metoder afhænger af problemstillingen og dine præferencer.

Eksempelvis vil psykoedukation/undervisning som regel være en del af det terapeutiske forløb, hvis du har diagnosen autisme og/eller ADHD. Min erfaring viser mig, at det er altafgørende at tilegne sig større forståelse af og viden om hvorledes ens autismediagnose og/eller ADHD udfordre én i hverdagen, for at man kan trives og komme til at leve det liv man ønsker at leve.

Som NARM terapeut arbejder jeg altid på at understøtter menneskers evne til biologisk selvregulering og deres kapacitet til at føle sig forbundet med dem selv og andre. NARM er en ressource-orienteret, ikke-regressiv model og en grundsten i mit arbejde med andre mennesker og meget nænsomt helende for mennesker med lavt selvværd, skam og selvkritik.

Er der tale om behandling af arbejdsrelateret stress vil der ikke blot være fokus på behandling af dine stress-symptomer. Her trækker jeg på min organisationspsykologisk viden og erfaring og arbejder meget handlingsorienteret for at støtte dig og evt. din leder i at få skabt de forandringer, der skaber en vedvarende mental trivsel og arbejdsglæde.

Børn, unge og voksne med:

 • Autisme, ADHD
 • Stress – privat, arbejdsmæssigt og som følge af nedsat kognitivt funktionsniveau
 • Kompleks PTSD, udviklingstraumer og tilknytningsproblemer
 • Livskrise; herunder skilsmisse, eksistentielle kriser
 • Parterapi og familie terapi
 • Selvværdsproblematikker, skam, selvkritik og udfordringer i de sociale relationer
 • Depression
 • Angst

Siden jeg startede mit psykologvirke i PPR i Århus kommune i tidernes morgen har jeg altid samarbejdet tæt med andre faggrupper om at lave den mest meningsfulde indsats og udvikling for de klienter, jeg samarbejder med. Dette gør sig også gældende ift. mit udredningsarbejde. Jeg er en del af et klinik-/kontorfællesskab, hvor vi kontinuerligt har fokus på at dygtiggøre os og udvikle os videns- og metodemæssigt til gavn for vores klienter og samarbejdspartnere. Af tætte samarbejdspartnere kan nævnes mine kollegaer psykolog Anne-Mette Holløse Knudsen, Fysioterapeut og autismekonsulent Kirsten Bundgaard, psykiater Michala Høgsgaard, Sociolog og autismekonsulent Dorthe Hölck og børne-ungepsykiater Lilita Thomsen. Formålet med en undersøgelse er typisk at udrede Autisme, ADHD eller at udarbejde en fornyet undersøgelse med et menneske, der allerede har en diagnose, som ønsker en aktuel funktionsbeskrivelse – for mange unge og voksne, der er blevet diagnosticeret som barn, giver det både personligt mening og mening for omgivelserne, der skal støtte til trivsel og udvikling, at der udarbejdes en ny undersøgelse til belysning af ressourcer, vanskeligheder og belastningsfaktorer. Dette, med henblik på at sikre fortsat trivsel og udvikling.

En undersøgelse hos os har altid en række konkrete anbefalinger til tiltag, der kan hjælpe den enkelte til øget trivsel og udvikling. Vi tilstræber at lave rapporter, der er brugbare for både personen selv, pårørende og fagpersoner.

Indhold, varighed og pris

Undersøgelsen forløber typisk over i alt 4-5 undersøgelsesgange – af 1-3 timers varighed pr. gang samt besvarelser af spørgeskemaer af personen selv, evt. forældre og evt. fagpersoner.

Et undersøgelsesforløb kan efterfølges af samtaleforløb med personen selv, der har fået lavet undersøgelsen, med personen og en ægtefælle, forældre eller fagpersoner, der ønsker at arbejde støttende med udviklingen af det undersøgte menneskes forudsætninger.

Pris aftales individuelt alt afhængig af omfang.

Jeg samarbejder med psykolog Anne-Mette Holløse Knudsen om psykologiske undersøgelser og udredninger
– se Anne-Mettes hjemmeside her: Velkommen – Neuro-Team

Heste er følsomme og de sanser og oplever din tro på dig selv i forhold til dine hensigter. De giver en umiddelbar feedback på din adfærd – ikke mindst kropssprog og tonefald. De er et fintfølende spejl af vores adfærd og personlighed og mestre i nonverbal kommunikation. Med dem kan vi få en træning, som er så intensiv, at den er svær at få andre steder.

Hestene er et fantastisk redskab at tage i anvendelse, når vi arbejder med at opøve evnen til at opfange kropslige signaler fra sig selv og andre mennesker og evnen til at kunne justere sin adfærd på baggrund af feedback, så du oplever der skabes balance og god og positiv kommunikation.

Sammen med heste træner du din følelsesmæssig regulering, mestring af angst, empati og du får lov at træne dit nærvær og din handlingskraft med nogle personligheder, der er næsten ufiltrerede i deres feedback til os mennesker.

Da jeg startede med at komme hos Louise, foregik det på hendes kontor i Århus. Men på et tidspunkt skiftede vi mødested til Mols, hvor vores samtaler har foregået indtil i dag. Samtalerne har foregået som gåture rundt i Mols bjerge og med øvelser i Horsemanship. Det at samtalerne foregår i naturen, har givet mig en helt ny oplevelse af terapi. Terapien hos Louise har betydet at jeg har fået styrket min egen selvbevidsthed og jeg føler, at naturen og terapiformen har givet mig et større mentalt råderum. I samtalerne i naturen, føler jeg mig mere mental fri og afslappet i samtalerne i forhold til samtaler på et kontor. Jeg får en fornemmelse af, at jeg som individ har mere plads og tid til at formulere hvem jeg er. 

Arbejdet med hesten har især givet mig noget nyt og brugbart. Når jeg forsøgte at lede hesten, kunne jeg mærke og genkende følelser fra min hverdag. Med Louises hjælp, i form af spørgsmål, blev jeg klar over hvordan følelserne hang sammen med min hverdag. Det har virkelig hjulpet mig at lære at kende følelsen i min krop, når jeg oplever hverdagen er svær, og hvad der kan hjælpe mig til at tackle de svære situationer. Jeg mærker en klar udvikling af min person og jeg kan varmt anbefale Louise til andre. Christoffer Olesen.

Jeg samarbejder og yder rådgivning og supervision med pårørende og fagpersoner, som har relation til personer med ADHD, autisme og tillægsvanskeligheder.

 • Mentorvejledning til unge og voksne med henblik på, at få tilegnet sig den uddannelse og/eller det arbejde, som bidrager til en meningsfyldt tilværelse
 • Familievejledning
  • Samtale med et eller flere familiemedlemmer, familie samtaler
  • Samarbejde med socialforvaltningen, skole og andre relevante instanser, såsom jobcentre og job-banken. Deltagelse i netværksmøder
 • Supervision til fagpersoner med det formål at reflektere over egen praksis i arbejdet med børn, unge og voksne med ADHD, autisme og tillægsvanskeligheder
 • Ekstern supervision til psykologer ifm. autorisation

Udtalelse

“Louise har været min supervisor på et samtaleforløb, som jeg havde med to unge kvinder, der begge var pårørende til en alkoholiker. Jeg er psykologistuderende og dette forløb var mit første rigtige samtaleforløb. Noget som var særligt nyttigt for mig var, at Louise kunne hjælpe mig med mange at de problemstillinger, som man sidder med som ny i denne branche. F.eks. hvordan starter/slutter man et samtaleforløb? Hvordan tackler man stilhed i samtalen? Hvordan bruger man grafiske hjælpemidler? Louise var rigtig god til at fornemme, hvilken form for supervision jeg havde brug for. Dette kom til udtryk i supervisionen, hvor hun bl.a. benyttede sig af et godt miks mellem refleksive tilgange og mere konkret vejledning, eks. ved at bruge vores første supervisionsgang, som et eksempel på, hvordan man kunne starte et samtaleforløb. Jeg har altid gået fra timerne med Louise med en følelse af begejstring og gå-på-mod. Noget af det, som har været rigtigt fedt for mig, er, at Louise virkelig har været god til at holde vores supervisionstimer på et konkret niveau, således at jeg direkte har kunnet gå ud og implementere det i mine egne samtaleforløb. Jeg vil understrege vigtigheden af, at man som ny i denne branche bliver tilknyttet en dygtig supervisor, som kan vejlede og hjælpe en med at reflektere over de problemstillinger, som man uundgåeligt støder på. Jeg kan kun anbefale Louise til dette!” Ida, psykologistuderende

50 min. Terapi, personlig ledelsesudvikling med heste, eller rådgivningssamtale 1100kr
60 min. Parterapi, familierådgivning eller familieterapi 1500kr
60 min. supervision 1200kr + moms
60 min. supervision til to eller flere personer 1500kr + moms
Mentorforløb pr. time 1100kr + moms
Transport pr. kørte km 3,53kr
Køretidsbetaling pr. time 800kr


Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark, har du mulighed for at opnå tilskud.
Se mere om dine støttemuligheder (https://www.sygeforsikring.dk/?ID=331) på Sygeforsikring Danmarks hjemmeside.

Jeg tager ikke imod henvisninger fra den offentlige sygesikring. Mine ventetider vil derfor ofte være korte.

Onsdag, torsdag kl. 9.00 til 18.00

Stenvej 19, 1.sal

8270 Højbjerg

Mandag, tirsdag, fredag

Bykrogen 21
8420 Knebel