Jeg samarbejder af og til med andre konsulenter og psykologer, hvis opgaven kræver det for at blive løst optimalt. Det er bl.a.:

  • autisme.dk henviser til Videncentret for Autisme, her kan du bl.a. læse om autismespektrumtilstande.
  • adhd.dk henviser til ADHD-foreningens hjemmeside, hvor du kan læse om ADHD.